Följande åtgärder är utförda vintern 2014/2015

 

Motor

Motorbytet är utfört med hjälp av Värmdö Motorteknik

- Mercruiser 5,7 MAG MPI

- Bravo III drev med powertrim

- Silent Choice system med 2x4 tums avgasrör

- Instrument inkl tankgivare

- 2x Batterier inkl huvudströmbrytare

- Länspump med nivåindikator

- Styrwire

 

Inredning/Skrov

Renovering av inredning/skrov har utförts med hjälp av Wasa Yachts

- Lagning av skador i fören. Ny Gelcoat över hela ytan

- Dynor inne/ute

- Nya Emblem

- Strömbrytare instrumentpanel

- Bränsleslangar

- Tankfäste och luftningsventil

- Grovslipning av botten för epoxybehandling samt uppspackling av ojämnheter

- Bottenmålning med 4 lager Hempel Light Primer (off white)

- Lagning av hål på akterspegeln från gamla trimplan mm

- Ny gelcoat akterspegel

- Laminera igen hål från genomföring kök BB sida

- Montering av hydraliska trimplan Bennet inkl nivågivare

- Byte av inredning. 

    - Durkar

    - Skott kring motor och avskärmning mot stuvfack. Anpassning i höjd mot nya motorn

    - Fästen för ryggstöd enl orginal

    - Skrovsidor med beklädnad

    - Dörrar

    - Nedgångslucka

    - Inredningsmoduler/garderober med mallning för nya reglage kyl/värmare

    - Förpiksskott

    - Snickerier lackas till Wasa standard 6 lager klarlack. Slutfinnish satinmatt på allt utom durken som behålls blank.

- Stolar + stativ

- Kylskåpsfack under durk med Isotherm ASU compact 2201. Tillverkning av låda

- Nya gummitätningar i alla skrovgenomföringar/pulpit

- Tätning av fönster

- Målning i alla stuvfack

- Ny förpikslucka Lewmar

- Borttagning av mattor på skrovsidor i sittbrunn. Skrovsidorna målas

- Montering av värmare Webasto ST2000 inkl tank

- Polering av fribord och överbyggnad samt vaxning

- Ny fördäckslucka

- Solcellsregulator anslutet till ett av uttagen under instrumentpanelen